Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • j3rundown
 • szarakoszula
 • angry-mushroom
 • sadnessdove
 • take-me-to-Scotland
 • kojotek
 • daceymormont
 • doctorfrederickchilton
 • get-fit
 • noticeable
 • cocoaflower
 • thehedgehogsdilemma
 • aaaddicted
 • homosuperior
 • otworzwrota
 • smorzando
 • retaliate
 • tupfen
 • VerdeLemon
 • zdzierapapezdachu
 • RubyBlue
 • kochajmnie
 • coldways
 • splendiid
 • mariola
 • amphetamine
 • jutynda
 • Doopamina
 • sillene
 • jayda-norton
 • Chibichan
 • womanking
 • Sheep
 • tagtraumkopfkino
 • shakeme
 • bassclef
 • truesoup
 • ryzyhultaj
 • Yeardleys
 • lifeless
 • illustrious
 • friendstraveluk
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • shiawasedawa
 • missweird
 • notforgetme
 • beforethepoison
 • laters
 • AMV
 • zoou
 • nastya
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

4851 2c63 420
Reposted fromKvothe Kvothe viaxcwajdax xcwajdax
W pewnym momencie serce ją zakuło, to smutek zaczął się odzywać. Ten rodzaj nostalgii, która niesie ze sobą tęsknotę za czymś mniej określonym. Lub - jak w tej sytuacji - za kimś. Na co dzień silna, niezależna, teraz leżała w towarzystwie melancholii myśląc o tym, jak miło i lżej na sercu byłoby mieć obok kogoś, kto rozumiałby ją bez słów. Kto milczałby z nią i śmiał się. Pocieszał i po prostu był przy niej. Nic więcej. Żeby tylko był. Pomyślała o szansach, które być może pojawiły się w jej życiu. Czy był ktoś, kto by ją zaakceptował taką jaka jest? Czy odtrąciła kogoś, kto mógł odegrać ważną rolę w jej życiu? Nie wiedziała. "Gdyby ktoś, kogo już spotkałam, miał być kimś ważnym, to by został." 
http://majowebzy.blogspot.com
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahavingdreams havingdreams
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
2233 ecaf 420
9853 6f4f 420
9125 d138 420
dzisiejsze powiększanie rodzinki - maranta  🌿
Reposted bylajplantsoxygenium
Reposted frombluuu bluuu viaFrauS FrauS
1082 0a37 420
Reposted from4777727772 4777727772 viakashkash kashkash
8413 e2cf 420
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaPoranny Poranny
7038 9313 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
8721 59d3 420
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
9394 719f 420
Reposted fromanheros anheros viadaydreams daydreams
4427 0d98 420

regardintemporel:

Paul Manfred - La Chute de l’Ange, 1985

Reposted frompredictableannie predictableannie viascorpix scorpix
9932 9b32 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
0949 8015 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
Bridal veil
9797 efac 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl