Tumblelog by Soup.io
 • szarakoszula
 • sadnessdove
 • take-me-to-Scotland
 • kojotek
 • daceymormont
 • doctorfrederickchilton
 • get-fit
 • noticeable
 • cocoaflower
 • thehedgehogsdilemma
 • aaaddicted
 • homosuperior
 • otworzwrota
 • smorzando
 • retaliate
 • tupfen
 • VerdeLemon
 • zdzierapapezdachu
 • RubyBlue
 • kochajmnie
 • coldways
 • splendiid
 • mariola
 • amphetamine
 • jutynda
 • Doopamina
 • sillene
 • jayda-norton
 • Chibichan
 • womanking
 • Sheep
 • tagtraumkopfkino
 • shakeme
 • bassclef
 • truesoup
 • ryzyhultaj
 • Yeardleys
 • lifeless
 • illustrious
 • friendstraveluk
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • shiawasedawa
 • missweird
 • notforgetme
 • beforethepoison
 • laters
 • AMV
 • zoou
 • nastya
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

8601 0c19 420
Reposted bydzufiastaPinkCoffeecomplicated-ideamarlyleerabarbarowy

December 05 2017

2860 33d7 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viaillustrious illustrious
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaawakened awakened

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
7980 cc09 420
Reposted fromNekoii Nekoii viapersona-non-grata persona-non-grata
5227 dd70 420
Reposted fromtfu tfu viacyanidesun cyanidesun
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
4746 a7a4 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaToshi Toshi
Reposted fromfresia fresia viaampajewska ampajewska
1563 c08c 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viairie irie
6404 7f71 420
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
2763 75c2 420
Reposted frombluuu bluuu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
6021 dc74 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viainspirations inspirations
8296 17b0 420

earthlynation:

cat in the window by ella muller

Reposted fromSaturnine Saturnine viawasteland wasteland
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl