Tumblelog by Soup.io
 • j3rundown
 • szarakoszula
 • angry-mushroom
 • psychedelix
 • sadnessdove
 • take-me-to-Scotland
 • nastya
 • zoou
 • AMV
 • laters
 • beforethepoison
 • notforgetme
 • missweird
 • shiawasedawa
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • friendstraveluk
 • illustrious
 • lifeless
 • Yeardleys
 • ryzyhultaj
 • truesoup
 • bassclef
 • shakeme
 • tagtraumkopfkino
 • Sheep
 • womanking
 • Chibichan
 • jayda-norton
 • sillene
 • Doopamina
 • jutynda
 • amphetamine
 • mariola
 • splendiid
 • coldways
 • kochajmnie
 • RubyBlue
 • zdzierapapezdachu
 • VerdeLemon
 • tupfen
 • retaliate
 • smorzando
 • otworzwrota
 • homosuperior
 • aaaddicted
 • thehedgehogsdilemma
 • cocoaflower
 • noticeable
 • get-fit
 • doctorfrederickchilton
 • daceymormont
 • kojotek
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

7175 22be 420
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
4573 4e81 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaladziewczynka maladziewczynka
3863 72fa
Reposted fromtichga tichga viadogs dogs
Albo kiedy człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku. Płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór - materia, życie, dno. A on sięga, sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię, i już jest cały w sobie, w ciemności, i się okazuje, że to już gdzie indziej, i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
6078 a689 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaladziewczynka maladziewczynka
7150 589f 420
Reposted byolls503rudelubieonashehashrabarbarowyaisajocarmenlunahereyes
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau
2885 4157 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot
5753 6358 420
Reposted fromtgs tgs viakagel kagel
6011 d1b6 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakagel kagel
3848 ff08
Reposted fromtichga tichga viaNaitlisz Naitlisz
6899 11e0 420
Reposted bydeparterCarrionIsYourMaster
6896 5bca 420
Reposted bydeparteryoungandstupid
6894 f49c 420
Reposted byyvrieallblackhash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl